Plant Image Database (T)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tabebuia guayacan aborted-fruit
Tabebuia guayacan flower
Tabebuia guayacan flower
Tabebuia guayacan flower
Tabebuia guayacan flower cluster
Tabebuia guayacan flower cluster
Tabebuia guayacan flower cluster
Tabebuia guayacan flower plant
Tabebuia guayacan flower plant
Tabebuia guayacan fruit
Tabebuia guayacan immature-fruit
Tabebuia guayacan seed-dry
Tabebuia guayacan seed-wet
Tabebuia guayacan timeseries
Tabebuia rosea capsule
Tabebuia rosea flower-bud
Tabebuia rosea flower-bud cluster
Tabebuia rosea flower
Tabebuia rosea flower
Tabebuia rosea flower
Tabebuia rosea flower
Tabebuia rosea flower cluster
Tabebuia rosea flower plant
Tabebuia rosea flower plant
Tabebuia rosea fruit
Tabebuia rosea immature-fruit
Tabebuia rosea immature-fruit cluster
Tabebuia rosea seed-wet
Tabebuia rosea timeseries
Tabernaemontana arborea capsule
Tabernaemontana arborea flower-bud cluster
Tabernaemontana arborea flower
Tabernaemontana arborea flower plant
Tabernaemontana arborea flower plant
Tabernaemontana arborea flower plant
Tabernaemontana arborea flower plant
Tabernaemontana arborea fruit
Tabernaemontana arborea immature-fruit
Tabernaemontana arborea leaf
Tabernaemontana arborea seed-dry
Tabernaemontana arborea seed-wet
Tabernaemontana arborea timeseries
Tachigali versicolor flower
Tachigali versicolor fruit-dry
Tachigali versicolor fruit
Tachigali versicolor fruit
Tachigali versicolor immature-fruit
Tachigali versicolor immature-fruit
Tachigali versicolor immature-fruit
Tachigali versicolor timeseries
Talisia nervosa flower-bud
Talisia nervosa flower
Talisia nervosa flower cluster
Talisia nervosa immature-fruit
Talisia nervosa immature-fruit cluster
Talisia nervosa seed-dry
Talisia nervosa timeseries
Talisia princeps flower
Talisia princeps fruit
Talisia princeps seed-wet
Tapirira guianensis flower-bud
Tapirira guianensis flower-bud plant
Tapirira guianensis flower-bud plant
Tapirira guianensis flower
Tapirira guianensis fruit cluster
Tapirira guianensis immature-fruit
Tapirira guianensis immature-fruit cluster
Tapirira guianensis leaf
Tapirira guianensis seed-dry
Tapirira guianensis seed-wet
Terminalia amazonia flower
Terminalia amazonia flower cluster
Terminalia amazonia flower plant
Terminalia amazonia fruit
Terminalia amazonia immature-fruit cluster
Terminalia amazonia immature-fruit plant
Terminalia amazonia leaf
Terminalia amazonia fruit2
Terminalia amazonia fruit cluster1
Terminalia amazonia fruit cluster2
Terminalia amazonia fruit plant
Terminalia amazonia timeseries
Terminalia oblonga timeseries
Ternstroemia tepezapote immf plant
Ternstroemia tepezapote immf
Ternstroemia tepezapote leaf base
Ternstroemia tepezapote leaf
Tetracera hydrophila capsule
Tetracera hydrophila flower-bud
Tetracera hydrophila flower-bud cluster
Tetracera hydrophila fruit
Tetracera hydrophila fruit cluster
Tetracera hydrophila immature-fruit cluster
Tetracera hydrophila immature-fruit cluster
Tetracera hydrophila immature-fruit plant
Tetracera hydrophila leaf
Tetracera hydrophila seed-dry
Tetracera hydrophila seed-dry
Tetracera hydrophila seed-wet
Tetracera hydrophila timeseries
Tetracera portobellensis capsule
Tetracera portobellensis flower-bud
Tetracera portobellensis flower-bud cluster
Tetracera portobellensis flower-bud plant
Tetracera portobellensis flower
Tetracera portobellensis flower
Tetracera portobellensis flower
Tetracera portobellensis flower plant
Tetracera portobellensis flower plant
Tetracera portobellensis leaf
Tetracera portobellensis seed-dry
Tetracera portobellensis timeseries
Tetracera volubilis capsule
Tetracera volubilis seed-dry
Tetracera volubilis timeseries
Tetragastris panamensis flower-bud cluster
Tetragastris panamensis flower
Tetragastris panamensis flower plant
Tetragastris panamensis fruit-fragment
Tetragastris panamensis fruit
Tetragastris panamensis fruit
Tetragastris panamensis fruit
Tetragastris panamensis immature-fruit
Tetragastris panamensis seed-dry
Tetragastris panamensis seed-wet
Tetragastris panamensis seed-wet
Tetragastris panamensis timeseries
Tetrapterys discolor flower
Tetrapterys discolor flower plant
Tetrapterys discolor immature-fruit
Tetrapterys discolor immature-fruit plant
Tetrapterys discolor leaf
Tetrapterys discolor timeseries
Tetrapterys goudotiana flower
Tetrapterys goudotiana flower cluster
Tetrapterys goudotiana flower cluster
Tetrapterys goudotiana flower plant
Tetrapterys goudotiana fruit-dry
Tetrapterys goudotiana fruit-wet
Tetrapterys goudotiana immature-fruit
Tetrapterys goudotiana mmature-fruit cluster
Tetrapterys goudotiana leaf
Tetrapterys goudotiana timeseries
Tetrapterys seemannii flower cluster
Tetrapterys seemannii immature-fruit
Tetrapterys seemannii immature-fruit
Tetrathylacium johansenii damaged-fruit
Tetrathylacium johansenii immature-fruit
Tetrathylacium johansenii immature-fruit plant
Tetrathylacium johansenii seed-wet
Tetrorchidium gorgonae leaf base
Tetrorchidium gorgonae leaf
Tetrorchidium gorgonae matf
Tetrorchidium gorgonae seed wet1
Tetrorchidium gorgonae seed wet2
Thevetia ahouai flower
Thevetia ahouai flower cluster
Thevetia ahouai fruit
Thevetia ahouai immature-fruit
Thevetia ahouai immature-fruit plant
Thevetia ahouai leaf
Thevetia ahouai seed-wet
Thevetia ahouai immature-fruit plant2
Thevetia ahouai immature-fruit plant3
Thevetia ahouai immature-fruit plant4
Thinouia myriantha damaged-fruit
Thinouia myriantha flower-bud
Thinouia myriantha flower
Thinouia myriantha fruit
Thinouia myriantha fruit
Thinouia myriantha immature-fruit
Thinouia myriantha timeseries
Tilesia baccata damaged-fruit
Tilesia baccata flower
Tilesia baccata flower plant
Tilesia baccata fruit
Tilesia baccata fruit cluster
Tilesia baccata immature-fruit
Tilesia baccata immature-fruit cluster
Tilesia baccata leaf
Tilesia baccata seed-wet
Tillandsia bulbosa seed-dry
Tillandsia bulbosa timeseries
Tocoyena pittieri flower-bud
Tocoyena pittieri flower
Tocoyena pittieri flower cluster
Tocoyena pittieri flower plant
Tocoyena pittieri fruit
Tocoyena pittieri fruit
Tocoyena pittieri immature-fruit
Tocoyena pittieri seed-dry
Tocoyena pittieri seed-wet
Tocoyena pittieri immature-fruit plant1
Tocoyena pittieri immature-fruit plant2
Tontelea ovalifolia subsp richardii flower-bud
Tontelea ovalifolia subsp richardii flower-bud cluster
Tontelea ovalifolia subsp richardii flower
Tontelea ovalifolia subsp richardii flower cluster
Tontelea ovalifolia subsp richardii flower cluster
Tontelea ovalifolia subsp richardii flower plant
Tontelea ovalifolia subsp richardii flower plant
Tontelea ovalifolia subsp richardii fruit
Tontelea ovalifolia subsp richardii immature-fruit
Tontelea ovalifolia subsp richardii immature-fruit plant
Tontelea ovalifolia subsp richardii leaf
Tontelea ovalifolia subsp richardii seed-wet
Tontelea ovalifolia subsp richardii seed-wet
Tontelea ovalifolia subsp richardii seed-wet
Topobea parasitica flower-bud
Topobea parasitica flower
Topobea parasitica flower
Topobea parasitica flower
Topobea parasitica flower plant
Topobea parasitica flower plant
Topobea parasitica leaf
Topobea parasitica capsule
Topobea parasitica fruit1
Topobea parasitica fruit2
Topobea parasitica seed-wet
Topobea parasitica seed-wet cluster
Topobea parasitica timeseries
Tournefortia bicolor flower
Tournefortia bicolor flower plant
Tournefortia bicolor fruit
Tournefortia bicolor fruit plant
Tournefortia bicolor immature-fruit cluster
Tournefortia bicolor leaf
Tournefortia bicolor seed-wet
Tournefortia cuspidata flower-bud
Tournefortia cuspidata flower-bud
Tournefortia cuspidata flower-bud plant
Tournefortia cuspidata flower
Tournefortia cuspidata flower cluster
Tournefortia cuspidata flower plant
Tournefortia cuspidata fruit-dry
Tournefortia cuspidata fruit
Tournefortia cuspidata fruit cluster
Tournefortia cuspidata leaf
Tournefortia cuspidata seed-dry
Tournefortia cuspidata seed-wet
Tovomita longifolia fruit
Tovomita longifolia seed-dry
Tovomita longifolia seed-wet
Tovomita stylosa flower-bud
Tovomita stylosa flower-bud plant
Tovomita stylosa flower
Tovomita stylosa flower cluster
Tovomita stylosa immature-fruit
Tovomita stylosa immature-fruit plant
Tovomita stylosa seed-dry
Trattinnickia aspera flower
Trattinnickia aspera fruit
Trattinnickia aspera seed-dry
Trattinnickia aspera seed-wet
Trattinnickia aspera timeseries
Trema micrantha flower-bud cluster
Trema micrantha flower
Trema micrantha flower cluster
Trema micrantha fruit cluster
Trema micrantha immature-fruit cluster
Trema micrantha immature-fruit plant
Trema micrantha leaf
Trema micrantha seed-dry
Trema micrantha seed-wet
Trema micrantha timeseries
Trichanthera gigantea flower
Trichanthera gigantea flower cluster
Trichilia hirta capsule
Trichilia hirta fruit
Trichilia hirta seed-dry
Trichilia pallida immature-fruit
Trichilia pallida immature-fruit plant
Trichilia pallida leaf
Trichilia pallida timeseries
Trichilia tuberculata capsule
Trichilia tuberculata flower-bud
Trichilia tuberculata flower-bud
Trichilia tuberculata flower-bud cluster
Trichilia tuberculata flower-bud plant
Trichilia tuberculata flower
Trichilia tuberculata fruit
Trichilia tuberculata fruit
Trichilia tuberculata immature-fruit
Trichilia tuberculata seed-dry
Trichilia tuberculata seed-wet
Trichilia tuberculata seed-wet
Trichilia tuberculata timeseries
Trichospermum galeottii flower-bud
Trichospermum galeottii flower
Trichospermum galeottii flower
Trichospermum galeottii flower
Trichospermum galeottii flower cluster
Trichospermum galeottii flower plant
Trichospermum galeottii flower plant
Trichospermum galeottii fruit
Trichospermum galeottii seed-dry
Trichospermum galeottii timeseries
Trichostigma octandrum flower-bud cluster
Trichostigma octandrum flower
Trichostigma octandrum flower cluster
Trichostigma octandrum flower plant
Trichostigma octandrum immature-fruit
Trichostigma octandrum immature-fruit cluster
Trichostigma octandrum immature-fruit plant
Trichostigma octandrum leaf
Trichostigma octandrum seed-wet
Triplaris cumingiana flower
Triplaris cumingiana flower
Triplaris cumingiana flower cluster
Triplaris cumingiana flower cluster
Triplaris cumingiana flower plant
Triplaris cumingiana fruit
Triplaris cumingiana seed-wet
Triplaris cumingiana timeseries
Tripogandra serrulata buds
Tripogandra serrulata flow clus1
Tripogandra serrulata flow clus2
Tripogandra serrulata flow plant
Tripogandra serrulata leaf base
Tripogandra serrulata leaf
Tripogandra serrulata leaf2
Trophis caucana fruit
Trophis caucana fruit
Trophis caucana fruit plant
Trophis caucana immature-fruit
Trophis caucana leaf
Trophis caucana seed-wet
Turnera panamensis flower-bud
Turnera panamensis flower
Turnera panamensis flower
Turnera panamensis flower plant
Turnera panamensis flower plant
Turnera panamensis flower plant
Turnera panamensis immature-fruit
Turnera panamensis immature-fruit plant
Turnera panamensis immature-fruit plant
Turnera panamensis leaf
Turnera panamensis seed-dry
Turpinia occidentalis flower-bud
Turpinia occidentalis flower
Turpinia occidentalis flower cluster
Turpinia occidentalis fruit
Turpinia occidentalis seed-dry
Turpinia occidentalis seed-wet
Turpinia occidentalis flower cluster2
Turpinia occidentalis leaf
Turpinia occidentalis timeseries
Tynanthus croatianus flower-bud cluster
Tynanthus croatianus flower
Tynanthus croatianus flower cluster
Tynanthus croatianus flower plant
Tynanthus croatianus fruit-dry
Tynanthus croatianus fruit-wet
Tynanthus croatianus immature-fruit
Tynanthus croatianus leaf
Tynanthus croatianus timeseries